Julie Conrad Design Studio | Lëtzebuerger Kascht

Lëtzebuerger Kascht

Packaging and visual identity for a new brand producing traditional luxembourgish “Kniddelen”.

Client: Brigitte S.A. – Lëtzebuerger Kascht